cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

Hello and Welcome!

radek_jasinski
DynaMight Guru
DynaMight Guru

Cześć,

Z ogromną radością informuję, że udało nam się stworzyć grupę na Community Dynatrace, dedykowaną inżynierom z Polski. Celem tej grupy jest zapewnienie miejsca do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z produktami Dynatrace oraz wsparcie naszego rozwoju zawodowego.

Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału - wasze pytania, wątpliwości i sukcesy są tu równie ważne. Pamiętajmy o zachowaniu szacunku wobec innych użytkowników i prowadzeniu dyskusji w sposób profesjonalny i konstruktywny. Ewentualne powiązania pomiędzy naszymi firmami niech pozostaną na drugim planie – skupmy się na budowaniu kompetencji i wspieraniu się nawzajem.

Kilka kluczowych zasad:

  • Język polski jest głównym językiem grupy, ale posty w innych językach są akceptowane, jeśli pomagają lepiej zrozumieć temat.
  • Spam, niechciane reklamy i linki afiliacyjne są surowo zabronione.
  • Szanujmy prywatność i dane osobowe innych użytkowników. Bez zgody nie publikujemy czyichś prywatnych informacji ani danych wrażliwych z środowisk klienckich.
  • Pamiętajmy o przestrzeganiu praw autorskich i własności intelektualnej.
  • Moderatorzy grupy mają prawo do moderacji treści i zarządzania uczestnictwem w grupie.
  • Osoby nieaktywne przez dłuższy czas mogą zostać usunięte z grupy.
  • Poza tym obowiązuje nas regulamin Community.

Dziękuję Wam za dołączenie i nie mogę się doczekać rozwoju tej grupy!

Radek

Have a nice day!
3 REPLIES 3

Brzmi dobrze 😄

"The lions does not ally with the coyotes"

Oczywiście 🙂 Rozpędzimy tę grupę 🙂 

Have a nice day!

Adam-Piotrowicz
Dynatrace Champion
Dynatrace Champion

awesome-yes.gif

--
Adam Piotrowicz
Lead Technical Support Engineer at Dynatrace

Featured Posts